Ateşli Havale(AH) / Febril Konvülsiyon

Küçük çocuklarda ateşliyken ortaya çıkan bir havale/nöbet türüdür. Çocuk ateşliyken gözlerinde kayma, çenede kilitlenme, kollarda-bacaklarda kasılma ve şuur kaybının olduğu çok korkutucu bir durumdur.

Sıklıkla 6 ay ile 5 yaş arasında görülür. Ateşli havale (AH) hastalığı, beyin ya da santral sinir sisteminde bir enfeksiyona bağlı değildir. Zira o enfeksiyonların adı; ateşli havale( AH) değil, menenjit& ansefalittir!

AH’nin görülme sıklığı, 5 yaşından küçük çocuklarda %2-5’tir.
Anne-babasında AH öyküsü olan çocuklarda çok daha sık görülebilir.
Ateşli havalenin iki tipi vardır. Basit tip ve komplike tip. 15 dakikadan uzun sürmesi, aynı gün içinde tekrar etmesi, nörolojik bulgu (geçici felç&hareketsiz kalma vb durumlar) eşlik etmesi komplike olduğunu gösterir. Hastalığın ağır kabul edilen tipidir. Diğeri ise basit tip olarak anılır.

Ateşli havale geçiren çocukta ateşe sebep olan bir enfeksiyon söz konusudur. Bunlar sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, 6.hastalık, idrar yolu enfeksiyonu, ishal vb gibi enfeksiyonlardır.

Peki neden ortaya çıkmaktadır diye sorarsanız, aslında sebebi kesin bilinmemekle beraber; olgunlaşmamış çocuk beyninin, hızla yükselen ateşe uyum sağlayamaması sebep gösterilmekte. Ancak her çocukta olmuyor. Ailesel yatkınlık etkili. Bir de genetik nedenlerden bahsediliyor. Ailesinde AH geçiren çocuklar risk altında. Neden? Çünkü çocukken anne ya da babası AH geçiren çocuklarda çok daha sık görülüyor. Ailesel AH öyküsü olan çocuklarda nöbetin tekrarlama oranı da daha fazla. Demek ki anne ya da babasında AH öyküsü olan bebeklere çok dikkat etmeliyiz.

Tekrarlama konusunda başka bazı risk faktörlerine bakacak olursak; ilk nöbeti 12 aydan önce geçirmek, gelişim geriliği olması, anormal nörolojik bulguların varlığı, daha düşük ateş düzeylerinde nöbet geçirenler ve komplike AH geçirenlerde tekrarlama oranı daha yüksektir.

Ateşli havalede teşhis, büyük oranda aileden alınan bilgiye ve muayeneye dayanır. EEG( beyin elektriksel grafiği) ya da beyin MR’ı tanıda gerekli değildir. Ancak özel durumlarda, çocuk nörolojisi uzmanına yönlendirilen vakalarda istenebilir.

Ateşli havalenin oluşumu durdurulabilir mi? Burada size “çocuklarda ateş” konumuzu tekrar okumanızı öneririm. Zira yapılan istatistikler nöbet geçiren çocukların ailelerinin %70’nin ateş düşürmeyi bilmediğini gösteriyor. Yani ateşle nasıl başa çıkılır; her anne baba bunu iyi bilmek durumunda.

Çocuğunuz AH geçirirse ne yapacaksınız? O anda neyi yapmalı, neyi yapmamalıyız:
Panik yapmayın. Ölümcül bir durum olmadığını hatırlayın. Çocuğunuzu yan yatırın. Nefes yollarının açık kalmasını sağlayın(ağız-burun içinde bir şey olmasın, boynu bükülmesin). Üstünü hemen açın. Kasılma-şuur kaybının olduğu aşama biter bitmez ateşi düşürmeye çalışın. Çenesini açmaya çalışmayın (parmak sokmak, kaşıkla zorlamak gibi), soğuk suya sokmayın, vücudunu sarsacak hareketlerden uzak durun.

Bunları aşamadan sonra en kısa zamanda doktorunuzu arayın. Onun önerisine göre ateşin sebebine yönelik tedavi başlanması gerekir.

Tekrarlayıcı vakalarda koruyucu/ proflaktik tedaviler mevcuttur. Yani hiç bir şekilde umutsuzlanmayın.

Ateşli havale uzun dönemde genellikle kalıcı soruna sebep olmaz. %70 vakada bir kez nöbet olur ve geçer/tekrarlamaz. Zeka geriliği ya da nörolojik bir probleme yol açmaz. Peki çok sorulan soruyla bitirelim. Epilepsiye( sara hastalığı) yol açar mı? Çok nadiren evet (%2-3). Bunlar komplike nöbet geçirenler, ailede epilepsi öyküsü olanlar, anormal nörolojik bulgu olan vakalar ve EEG testi bozuk olan hastalarımızdır. Sağlıkla kalın.

© 2021 Uzm.Dr.Ferruh Baş. All Rights Reserved. Designed By Green White SEO

Search